3. 9. – 6. 9. 2019

Přílohy k příspěvkům

Geologická data v mapových aplikacích do terénu

Markéta Vajskebrová, Martin Paleček, Lucie Kondrová, Radek Svítil

Mapové aplikace uzpůsobené pro použití na přenosných zařízeních (s QR kódy).
Mapová aplikace Geologické hazardy Náhled do aplikace zobrazující úložná místa těžebního odpadu, důlní díla, poddolovaná území, svahové nestability a radonovou mapu.
Mapová aplikace Geovědní mapy Mapová aplikace Geovědní mapy zobrazuje geologickou mapu 1 : 50 000, vrstvu rukopisných geologických map 1 : 28 800 z 19. století a vrstvu vrtné prozkoumanosti (hloubka horniny pod kvartérem, kvartér v celé hloubce vrtu a vrty bez litologických dat).
Mapová aplikace Popularizace geologie Mapová aplikace Popularizace geologie zobrazuje geologické zajímavosti, geologicky významné lokality a navíc je možné zobrazit i vrstvu s geologickou mapou 1 : 50 000.

Geologické zajímavosti České republiky - mapová aplikace na výlety do přírody

Markéta Vajskebrová, Martina Fifernová, Radek Svítil

Aplikace Geologické zajímavosti ČR Mapová aplikace Geologické zajímavosti nabízí také možnost znázornění objektů na podkladě geologické mapy ČR. V daném měřítku jsou vidět hlavně bodové geologické zajímavosti, rozlehlejší území zakreslená plošně se zvýrazní při dalším přiblížení.
Popisy geologických zajímavostí Popisy geologických zajímavostí jsou stručné a výstižné, obsahují kategorizaci objektu, fotografii a další odkazy na podrobnější informace.
Vyhledávání v aplikaci Geologické zajímavosti Vyhledávání s našeptávačem se provádí v názvech a popisech zajímavostí a také i v geografických názvech ČR. Orientaci na mapě napomáhá plynulé prolínání mezi topografickým podkladem a ortofotomapami (oba podklady od společnosti Seznam.cz, a.s.).
Anglická verze Interesting geosites of the CR Mapová aplikace Geologické zajímavosti má také anglickou verzi Interesting geosites of the CR.
Aplikace Geologické zajímavosti ČR
Anglická verze Interesting geosites of the CR


Novinky

25. 2. 2019: Registrace
Spuštěna registrace účastníků a vkládání abstrakt

Spuštěny www stránky
Spuštěny www stránkyKdy a kdeProgram kongresu

Stáhněte si:
PROGRAM KONGRESU


Vzor abstraktu

Kontakty

Viktor Goliáš
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Tamara Sidorinová
Česká Geologická Služba

Pavel Bokr
Technický správce webu

Organizátori a sponzori